Książki podróżnicze - Twój Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Twój Koszyk Finalizuj zakup

Tagi

francja

Książki podróżnicze - Autorzy

Regulamin i Polityka Prywatności Księgarni Podróżniczej e-skapada.pl


Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w internetowej Księgarni Podróżniczej e-skapada.pl


1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.e-skapada.pl jest  firma: Przemysław Ruszaj EKSPLORER z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 43/A37.

NIP: 676-122-08-47

REGON: 121338337


2. Księgarnia podróżnicza e-skapada.pl jest księgarnią internetową a zarazem księgarnią wysyłkową. Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, a złożenie zamówienia w niej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


3. Wraz z dokonaniem zamówienia, Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia.


4. Wszystkie ceny podane na stronie księgarni są cenami wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług VAT.


5. Klient podczas składania zamówienia  ma możliwość  wyboru kosztów przesyłki, sposobu zapłaty oraz formy dostawy.

6. Przedstawione na zdjęciach kolory i szczegóły graficzne oferowanych towarów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

 

7. Wysyłka towaru realizowana jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku. Realizacja zamówienia trwa 2-4 dni roboczych plus czas dostawy. W przypadkach szczególnych sprzedający poinformuje Kupującego o możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia.


8. Księgarnia Podróżnicza e-skapada.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.  


9. Za złożone w Księgarni Podróżniczej e-skapada.pl zamówienia zapłacić można następująco:

zapłata gotówką (tylko przy odbiorze osobistym)

wpłata lub przelew bankowy na rachunek Sklepu

za pobraniem

z wykorzystaniem punktów bonusowych


10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ: Klient może bez podania przyczyny zwrócić towar zakupiony w Sklepie. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny należy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki zawiadomić sprzedającego: Przemysław Ruszaj Eksplorer, ul. Tyniecka 43/A37, 30-323 Kraków, tel. 602839396, e-mail: sklep@e-skapada.pl. Klient otrzyma zwrot wartości zakupionego produktu na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy, chyba, że strony uzgodnią inny sposób zwrotu wpłaconej kwoty.


11. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać z wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….…………… …………………………………. ………………………… …………………………………….. …………………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:………………………………..……

…………………………………………………………..

……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy i nr zamówienia………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 


12. W przypadku stwierdzenia wad produktów lub niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny, dostępny towar o tej samej lub podobnej wartości. Klient otrzyma także zwrot kosztów odesłania wadliwego towaru.


13. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami dane osobowe podawane przez Klienta przy zamówieniu wykorzystywane są tylko w celach realizacji zamówień. Klient księgarni podróżniczej e-skapada.pl ma prawo do wglądu w swoje dane, ich modyfikacji oraz usunięcia z bazy sklepu.


14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.  

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Przemysław Ruszaj, zam. Tyniecka 43/A37, 30-323 Kraków, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jako "Przemysław Ruszaj EKSPLORER" pod tym samym adresem, będący właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.e-skapada.pl ustanawia inspektora danych osobowych. Z Inspektorem można kontaktować się pod adresem poczty elektrobicznej: sklep@e-skapada.pl

Przemysław Ruszaj, zam. Tyniecka 43/A37, 30-323 Kraków, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jako "Przemysław Ruszaj EKSPLORER" pod tym samym adresem, będący właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.e-skapada.pl ustanawia administratora danych osobowych i mianuje nim: Przemysława Ruszaj, Tyniecka 43/A37, 30-323 Kraków. 

 

   W przypadku sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.e-skapada.pl ani administrator ani żaden podmiot nie dokonuje operacji na danych osobowych znajdujących się w posiadaniu administratora.
Administrator gromadzi dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.
Administrator danych osobowych nie powierza danych osobowych żadnemu podmiotowi za wyjątkiem podmiotów realizujących ustawowowe cele związane z realizacją zamówienia np. Poczta Polska.
Administrator danych osobowych nie dokonuje żadnych operacji na posiadanych danych osobowych.
Administrator danych osobowych przetwarza posiadane dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia i realizacji sprzedaży w oparciu o zawartą umowę sprzedaży na podstawie Art.6, ust. 6, lit. b RODO.
Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe klientów sklepu tylko i wyłącznie wcelu realizacji zamówienia podmiotom takimjak Poczta Polska, Przelewy24, firma kurierska.
Administrator nie prowadzi działań marketingowych w oparciu o posiadane dane osobowe.
Administrator danych osobowych nie udostępnia wglądu do posiadanych danych osobowych żadnemu pracownikowi ani współpracownikowi.
Na żądanie Osoby, której dane są przechowywane, Administrator jest zobowiązany do usunięcia lub sprostowania.
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: sklep@e-skapada.pl

Strona głównaStrona główna