Książki podróżnicze - Twój Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Twój Koszyk Finalizuj zakup

Tagi

francja

Książki podróżnicze - Autorzy

Regulamin  Księgarni Podróżniczej e-skapada.pl


Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w internetowej Księgarni Podróżniczej e-skapada.pl


1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.e-skapada.pl jest  firma: Przemysław Ruszaj EKSPLORER z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 43/A37.

NIP: 676-122-08-47

REGON: 121338337


2. Księgarnia podróżnicza e-skapada.pl jest księgarnią internetową a zarazem księgarnią wysyłkową. Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, a złożenie zamówienia w niej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


3. Wraz z dokonaniem zamówienia, Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia.


4. Wszystkie ceny podane na stronie księgarni są cenami wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług VAT.


5. Klient podczas składania zamówienia  ma możliwość  wyboru kosztów przesyłki, sposobu zapłaty oraz formy dostawy.

6. Przedstawione na zdjęciach kolory i szczegóły graficzne oferowanych towarów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

 

7. Wysyłka towaru realizowana jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku. Realizacja zamówienia trwa 2-4 dni roboczych plus czas dostawy. W przypadkach szczególnych sprzedający poinformuje Kupującego o możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia.


8. Księgarnia Podróżnicza e-skapada.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.  


9. Za złożone w Księgarni Podróżniczej e-skapada.pl zamówienia zapłacić można następująco:

zapłata gotówką (tylko przy odbiorze osobistym)

wpłata lub przelew bankowy na rachunek Sklepu

za pobraniem

z wykorzystaniem punktów bonusowych


10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ: Klient może bez podania przyczyny zwrócić towar zakupiony w Sklepie. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny należy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki zawiadomić sprzedającego: Przemysław Ruszaj Eksplorer, ul. Tyniecka 43/A37, 30-323 Kraków, tel. 602839396, e-mail: sklep@e-skapada.pl. Klient otrzyma zwrot wartości zakupionego produktu na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy, chyba, że strony uzgodnią inny sposób zwrotu wpłaconej kwoty.


11. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać z wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….…………… …………………………………. ………………………… …………………………………….. …………………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:………………………………..……

…………………………………………………………..

……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy i nr zamówienia………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 


12. W przypadku stwierdzenia wad produktów lub niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny, dostępny towar o tej samej lub podobnej wartości. Klient otrzyma także zwrot kosztów odesłania wadliwego towaru.


13. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami dane osobowe podawane przez Klienta przy zamówieniu wykorzystywane są tylko w celach realizacji zamówień. Klient księgarni podróżniczej e-skapada.pl ma prawo do wglądu w swoje dane, ich modyfikacji oraz usunięcia z bazy sklepu.


14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.  

 


Strona głównaStrona główna